sadulogo

ÖNTUDATOS TEST

2016 fotó, papír

Fajgerné Dudás Andrea (MKE DLA) és Molnár Ágnes Éva (MOME DLA)

 

A fotógyűjteményt vizsgálva feltűnt, hogy csak férfi fényképészek által készített fotók képezik a gyűjteményt. Patriarchális nézőpontjukon keresztül látjuk a modellt, a meztelen testet, aki másként van reprezentálva, ha férfi, és ha nő. A kiválasztott fotók, a női test-ábrázolások a férfi képzelet termékei: a nő a férfi tekintetének a tárgyaként jelenik meg, statikus, gyakran erotizált pózban. Egy olyan fotósorozatot hoztunk létre, melyben a nő láttatja önmagát: egy nőnek kell a fényképezőgép lencséje mögött állnia, mint alkotóművésznek ahhoz, hogy a patriarchális képzőművészet tekintetét megkerüljük. Kihívással teli feladat, hiszen a patriarchális látásmódon keresztül nézett nő ábrázolások mélyen belénk ivódtak, annak ellenére, hogy ezt már korábban más nőművészek (Drozdik Orsolya AktModell című fotósorozata 1975-76 és performansza 1977-ben, Individuális mitológia 1975-77) is feladatukká tették és hatottak ránk. Munkánk egyfelől reflexió a mai női testképpel szemben támasztott elvárásra. Alkotópárosunk egyik tagja Fajgerné Dudás Andrea, ebben az esetben a modell is, aki nem akar megfelelni a fogyasztói kultúra divatjának és a test ideáljának. Képeink másfelől konceptuális újraértelmezések, azt a fotográfiai világot idézik, melyet a fotógyűjtemény századforduló környékén készült képek használnak: mintha a Mintarajztanoda Női Osztályára készítették volna azokat. Célunk az öntudatra ébredt női test-ábrázolás bemutatása: a nő nem egy vágy kiszolgáltatott tárgyaként, hanem aktív, irányító ágensként jelenik meg.