sadulogo

Male Gaze

 

2007-ben programot adtam magamnak, melynek célja volt, hogy tematikus és eladható képeket fessek. A méretet is ennek tudatában választottam ki és 50 cm magas alkotásokat hoztam létre, melyek szélessége 40-45-50 cm. Az elkészült sorozat elemeit már a vázlatok elkészítésénél meghatározónak tartottam. Fényképeket készítettem referenciaként, melyek vázlatok voltak a festményeimhez. Melleimet főként felülről, de szemből is fényképeztem, így saját nézőpontomat kijelöltem. Magam modellje voltam a patriarchális társadalom által diktált erotikus ábrázolásnak. A képeim tárgya a női mell, mely a férfi tekintetet (male gaze) szolgálja ki látszólag, mivel a képek installálásával ezt a visszájára fordítottam, ugyanis a sorozatot szemmagasság felett magasan, frízként állítottam ki.

Figyelem, megmutatom és szépnek tartom magam, annak ellenére, hogy nem rendelkezem társadalmi normák által diktált divatmodellek méreteivel. Ez a sorozat fontossá vált számomra és később visszatértem ehhez a témámhoz, mivel a feminizmus ideológiáján alapuló programszerű művészeti stratégiám kiindulópontja volt. Az egyetem első évében, 2007-ben tizenkét darabból álló olajfestmény sorozatot festettem (Male Gaze I.-X.), melyen női mellek látszanak, majd 2010-ben átgondoltabban újra megfestettem ezt a sorozatot (Kincseim I-XI.). A korábbi sorozatnál az olajfestményeken nőnézőpontból ábrázolt női mellek látható, de az  újabb sorozaton az általam gyűjtött, múzeumokból fényképezett férfi festők által festett női melleket ábrázoltam újra. A fényképeim az eredeti festménynek részletei, melynek nem a mell a tárgya csak én teszem azzá, azzal, hogy kiragadom.